čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Co je to Ralsko?

Co se vybaví při vyslovení tohoto názvu? Ano, je to zřícenina hradu. Je to značně velká oblast – bývalý vojenský prostor. Lidé to začínají poznávat, nicméně byla a stále i je to tak trochu zapomenutá oblast. Určitě to není tak známá jako pohoří Krkonoše, Šumava, Beskydy, nebo Jizerské hory. A přesto je to velmi velká zvlněná pahorkatina. Je to druhá rozlohou největší obec v ČR (po Praze) a nese název Obec Ralsko. Když se po té obci půjdete projít, budete chodit celé dny, než ji poznáte a budete muset spát venku, pokud si nevezmete stan nebo nenajdete některou z mnohých skalních jeskyň. Nebo můžete tuto oblast projet na kole, je to rychlejší a stále více populární. Není tu moc živo, často dlouho nepotkáte člověka, snad jen divou zvěř.
A přece bývaly doby, kdy tu stávaly celé vesnice, které byly zrovna tak malebné jako podještědské vesničky. Žili tu více Němci a oblast se stala po Mnichovu součásti sudetské župy Třetí říše. Samozřejmě tu žili i Češi, ale ti byli spíše v menšině. Dva pamětníci z řad bývalých sudetských Němců, Erwin Heilek a Franz Köhler specifikovali, resp. ohraničili toto území jako oblast mezi horami: Ještědem, Ralskem a Bezdězem. Franz Köhler je autorem knihy "Heimat zwischen Jeschken, Roll und Bösig" a Erwin Heilek napsal knihu "Spurensuche zwischen Jeschken, Roll und Bösig". Někdo jí může říkat Mimoňsko, protože v dávnějších dobách bylo jejím hlavním centrem prosperující město Mimoň. My nyní hledáme informace o této oblasti, snažíme se znovu objevit génia loci, usilujeme o znovunalezení „zapomenutého Ralska“. Hledáme pamětníky, zápisy, spisy, knihy vzpomínky, které se mají spojitost s tímto územím, s vesnicemi, které se zde nacházely a některé stále nacházejí, a dokonce se nyní rozvíjejí. Sousední Podještědí bylo objeveno a proslaveno spisovatelkou Karolínou Světlou. Čeká Ralsko ještě na svoje objevení a proslavení? Nebo snad ani nejde o slávu? Ne, o to nejde. Jde o to ocenit krásu a čistotu přírody tohoto kraje. Překonat ztrátu, zklamání a bolest nad ztracenou minulostí, zbořenými vesnicemi, domy, kostely, zarostlými hřbitovy. Objevit a ocenit krásu samotné přírody, která je zde zanechaná napospas. Jistě nám má co nabídnout. A nakonec se říká: „Ticho léčí“, nebo známý televizní slogan hlásá: „Příroda regeneruje.“ Ralsko je skvělou šancí a příležitostí k naplnění slov známého renesančního umělce Michelangela „Kámen a bolest“. Budeme zde vidět hodně kamene v krásných skalách, jeskyních, polorozpadlých sklepích a zbytcích náhrobků. A asi se nebráníme ani té bolesti az tolika ztrát lidských obydlí, jejich životů a osudů. A bolesti svalů z tolika prošlapaných nebo na kole ujetých kilometrů a vzdáleností. Ale můžeme i získat, získat sympatii, úctu a lásku k tomuto kraji. Získat respekt ke zdejší minulosti a naději ve znovu objevenou budoucnost. To vše můžeme získat jen tím, že se sem sami vydáme…

Petr Polakovič,
předseda občanského sdružení
„Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko“

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]