čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Dolní Černá Novina - Niederwald

Založení obce je datováno do roku 1604, ale již za padesát let je uváděna jako pustá 1654 (patrně nepřímý důsledek třicetileté války). Zaniklá vesnice leží v okolí, které je orientováno na osu sever - jih, na úpatí skalních hran jsou do podloží vysekány sklepy, na dně údolí patrné terénní zbytky bývalých staveb, při archeologických průzkumech (1934 K. Suske, J. Tilly bez datace, 1988 Gabriel) byly získány střepy keramiky.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


? mapa ?

? mapa ?

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]