čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Horní Krupá - Ober Krupai

Vesnicí protékal Mlýnský potok (Mühlbach), dříve nazývaný též jako Klokočkův potok (Klokotschka Bach). Obec spadala do panství Berků z Dubé stejně jako tvrz v Kuřívodech. Berkové zde nechali zhotovit urbář (Urbář zachycoval poddanské povinnosti. Pozemkové knihy tedy obsahují zápisy typu "roku 1652 koupil ten grunt Matěj Navrátil od Jana Vaňka", zatímco v urbáři najdeme položky jako "z tohoto gruntu, který drží Matěj Navrátil, jsou dva dny potažní roboty".) a nechali zde zřídit dva selské dvory, do kterých se měli přestěhovat nemečtí osadníci ze Saska a Franska. V období třicetileté války byl selský dvůr i sama obec zpustošeny, ale později opět vystavěny. V horní části vesnice (v Příkopu) se připomíná název nivy švédký hřbitov (Schwedenfriedhof), který připomíná tehdejší dobu. Roku 1771 bylo započato poprvé s uváděním popisných čísel domů v obcích. V této době bylo uváděno 23 popisných čísel. Okolo roku 1900 nechalo panstvo Valdštejn část polností znovu zalesnit, část si mistní sedláci propachtovali a zbytek selského dvora bylo přestavěno na hájvnu. Uprostřed vesnice stála kaple zasvěcená sv. Magdaleně. V místě byla od roku 1904 vlastní jednotřídná obecná škola. Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v Horní Krupé 65 domů, 305 obyvatel. Z nich bylo 10 Čechů a 295 Němců. Fara, zdravotní obvod, četnická stanice, pošta a telegraf byly v Kuřívodech, železniční stanice v Mnichově Hradišti (14,25 km) nebo v Mimoni (15,7).

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]