čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Hvězdov - Höflitz

Hvězdov vznikl v 1. polovině 16. století. Obec byla podle některých záznamů dělena na dvě části z nichž ta mladší, byla blíže hoře Ralsko, nazývala se Nový Hvězdov (Neu-Höflitz) nebo také Nová Ves (Neudorf), která je zmiňována již roku 1578. Nový dvůr byl dříve znám pod názvem Wüste wiese nebo-li Pustá louka. Název Nový dvůr je znám od roku 1868. Obec Hvězdov leží 3 km jihovýchodně od Mimoně na Ploužnickém potoce. V jeho těsné blízkosti byly na vodních tocích vytvořeny umělé vodní nádrže pro chov ryb. V okolí jsou dva rybníky (Ploužnický a Novodvorský rybník). Zásobování obyvatelstva vodou bylo řešeno soukromými studnami, lokalita Pavlin dvůr měla vlastní pramenný vodovod rozvedený dřevěným potrubím. Obyvatelé pracovali jako dělníci a to především v továrně na nábytek v Mimoni nebo ve výrobě látek a plstí Mitop taktéž v Mimoni. Mimo to byla v obci i malá řemesla, jedna koželužna, 3 moučné mlýny a 2 pily. V okolních lesích se pěstovaly smrky, které se při správné kvalitě kácely pro potřeby loďařství a smůla se zase používala pro potřeby výroby ševcovského popu. Z církevních památek můžeme jmenovat kapli postavenou roku 1783. Roku 1671 zdejší majitel panství svobodný pán Jan Putz z Adlersthurnu postavil 15 kapliček na poslední cestě z Mimoně do Svébořic. Hvězdovská kaplička byla přestavěna na kostelík Nanebevstoupení Krista. Přestavbu nechal provést roku 1777 hrabě Hartig. V roce 1839 byl kostelík renovován a současně obdržel zvon. V roce 1790 byla postavena první škola, v roce 1823 vyhořela. V roce 1893 byla nově postavena obecná trojtřídní škola. V roce 1921 bylo ve Hvězdově 101 domů a 562 obyvatel. Z nich 55 Čechů a 499 Němců. Farou byli místní příslušni do Svébořic. V Mimoni byl zdravotní obvod, četnická stanice, pošta, telegraf a nejbližší železniční stanice (5,5 km). Obec zanikla v době vzniku Vojenského újezdu Ralsko. Po příchodu sovětské okupační armády (1968) se Vojenský prostor Ralsko proměnil v obrovskou základnu ruských vojsk. Na území obce Hvězdov byla od roku 1989 1989 umístěna nově vytvořená 442. raketová brigáda. Rok 1990 znamenal odchod sovětské armády. Život se do Hvezdova vrátil a v roce 1995 zde bylo k trvalému pobytu přihlášeno 21 osob. Celý prostor je již vyčištěn od munice. Pomalu,ale jistě se tato oblast dostává zase do normálního života, ze kterého byla takřka před půl stoletím vytržena.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]