čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Jabloneček - Gablonz - 1352

Jablonec, často zmiňovaný jako Jabloneček. Farní ves s kostelem Narození Panny Marie, který se bohužel nedochoval. V roce 1896 byl ve vsi nalezen poklad - hrnec s 200 brakteáty. (brakteáty = jednoduché mince ražené z tenkého plechu. Měly miskovitý nebo knoflíkovitý tvar, vzniklý úderem razidla. Zavedeny byly asi podle míšenského vzoru na počátku 13. století jako náhrada za znehodnocené denáry, Brakteáty byly až na výjimky tzv. měnné mince - chybí zde jména panovníků jako vydavatelů. I tyto mince trpěly měněním velikosti i ryzosti, lidmi byly lámány, aby vznikly menší díly a mince se spíše vážily než počítaly.) Není bez zajímavosti, že v roce 1933 zde byla postavena Česká škola, kterou navštěvovaly i děti z některých německých rodin. Barokní kostel byl postaven na středověkých základecj. Poslední bohoslužba se zde konala o svátku, jemuž byl kostel zasvěcen (8. září 1947) jeho další osudy jsou poznamenány zvůlí totalitní moci a bohužel i násilnými činy na lidských životech, které byly v jeho prostorách spáchány. Po roce 1948 byl kostel stržen. Z jeho vnitřního vybavení se dochovaly pouze sochy sv. Václava a Jana Nepomuckého, které byly přeneseny do klášterního kostela sv. Václava v Bělé pod Bezdězem. Jablonec měl v roce 1921 sečtených 105 domů a 432 obyvatel, z tohoto počtu bylo 25 Čechů a 406 Němců a jeden obyvatel byl jiné, nezjištěné národnosti. V místě byl farní úřad. Četnická stanice, pošta a telegraf byly v Olšině (4 km). Železniční stanice měli obyvatelé Jablonce hned dvě. První z nich byla v Mnichově Hradišti (14,25 km) a druhá v Mimoni (15 km). Obec spadala pod zdravotní obvod Kuřivody.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]