čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Jezová - Jesowei

O historii této vsi víme velmi málo. Pravděpodobně vznikla jako následné místo po mýtné vesnici Waldhufendorf. Název ukazuje na český původ (jez nebo násep, val apod.) Vzhledem k tomu, že v místě není tekoucí voda, bude se jednat spíše o valy, násypy a náspy. Voda byla v této lokalitě získávána ze studní a z jednoho pramenu, který je vzdálený asi 25 minut od obce, se zajímavým názvem Eierbrun čili Vaječný pramen nebo-li dle starých českých záznamů uváděný jako Vejčín (v místě stála myslivna stejnojmenného názvu). Ves byla rozdělena na Horní a Dolní a měla dvě kaple. Oblíbená zábava místních byla střelba z luku. Každoročně o posvícení se konalo střelecké klání zvané Adlerschießen (Střílení orla). V roce 1875 postavena silnice Mimoň - Osečná. 1890 se objevily první mlátičky se žentourovým pohonem. Postupně se pomalu mění místní obraz, došky na střechách nahrazovány nehořlavými cihlovými taškami, na místě dřevěných stodol se pomalu objevovaly stodoly kamenné a cihlové. V roce 1895 byla postavena škola, r. 1909 navštěvuje místní jednotřídní obecnou školu 67 žáků. V roce 1900 postavena silnice do Rokytky. V roce 1921 tu bylo při sčítání lidu zjištěno 71 domů se 309 obyvateli. Z nich bylo 7 Čechů, 298 Němců a 4 obyvatelé byli s jinou státní příslušností. V roce 1922 byla obec eletrifikována. 1932 byla ve vsi, chudé na vodu pomocí protkaře zjištěn velmi silný podzemní pramen. Na určeném místě vykopaná studně velkou mírou odstranila dosavadní problém s vodou ke spokojenosti všech místních obyvatel. Farní úřad a četnická stanice byly v Dolní Krupé. Pošta a telegraf v Kuřívodech (3,5 km). Železniční stanice v Mimoni (11,2 km) nebo v Bělé pod Bezdězem (12,75 km). V Bělé byl také zdravotní obvod. Po zřízení vojenského prostoru ves zanikla. Dodnes jsou zde patrné zbytky osídlení.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]