čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Křída - Kreide - 1400

Výchozím bodem pro toto osídlení a jeho pojmenování mohl být hrad Krutzenburg. Hrad stál na sotva 15 m vysokém skalním výběžku na jižní straně údolí Zábrdky. Na někdejší hradební obvod ukazují dodnes terénní prohlubně a propadlé sklepy jakož i další stavební součásti. Na stromech upnutý břečťan ukazuje na hradební zahradu, která přečkala století. Zde usazené obyvatelstvo označovalo tento hrad jako Starý zámek. Prameny dokládají existenci obce mezi lety 1356 - 1360. 1431 je rytíř Jan Koluch z Wesece je uváděn jako majitel hradu Cruczemburk. 1436 na konci husitského hnutí byl hrad stejně jako Klášter Hradiště a celá řada vesnic dána do zástavy husitskému hejtmanovi Janu Čapku za Sán. Za třicetileté války byl hrad zpustošen. V roce 1921 ve vsi Křída bylo 28 domů a 127 obyvatel - 7 Čechů a 120 Němců. Farním úřadem byli obyvatelé příslušni k Jablonecké farnosti, četnická stanice, pošta a telegraf byly umístěny do obce Olsina (4 km). Na vlak museli obyvatelé Křídy až do Mimoně (14,5 km). 1923 začala eletrifikace obce, elektrický proud o napětí 360 V. 1933 se v obci objevily první radiopřijímače. Jediné auto v obci měl Zábrdský mlynář, který měl pronajatou i místní honitbu. 1936 na dvoře čp. 2, kdy při terénních úpravách bylo odkryto sklepní schodiště z dubového dřeva, které mělo dle ústního podání pocházet u bývalého Starého zámku. 1947 po zřízení vojenského prostoru Ralsko byla ves vysídlena a zanikla.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


mapa

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]