čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Náhlov - Nahlau - 1544

Obec je vzdálena 4 km od Osečné. 1516 přešel Náhlov z majetku rodiny Vartenberků na Děvíně do majetku rodu Bibrštějnů. Vzhledem k tomu, že první zmínky o obci máme až roku 1544 šlo patrně o lokalitu zvanou Náhlov. (1616 - "zu Nalo", 1619 - zum Nala) 1581 jej Bibrštejnové prodali Šalamounu Blektovi z Utěchovic na Chrástném. Tímto se Náhlov stává součástí Chrástná. Od roku 1804 má Náhlov také vlastní kapli. Filiální škola - farář Dudek z Hlavic a náhlovský rychtář Herbrich byli iniciátory filiální školy. Vyučovalo se střídavě v soukromých domech. 1899 - 1900 postavena vlastní školní budova. Náhlovští pracovali převážně jako zemědělci s přížitostnými domácími pracemi. Zvláště v období konjuktury nábytkářské firmy Fischer a syn vyplétali sedáky a opěradla židlí. Roku 1910 je uváděno okolo 137 obyvatel, z něhož 1 je uváděn jako české národnosti. 1. 7. 1920 byla obec postižena velkým požárem, kdy lehlo popelem 17 obydlí, 2 stodoly a i kaple. Tím přišlo 56 osob o střechu nad hlavou. Škoda byla vyčíslena na 500.000 Kč. V roce 1921 zde bylo zapsáno 21 domů v nichž žilo 121 občanů - 13 Čechů a 108 Němců. Fara byla v Hlavici. Četnická stanice, pošta, telegraf v Osečné (4,1 km). Železniční stanice v Křižanech.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


mapa

neoficiální internetové stránky Náhlova

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]