čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Okna - Woken - 1400

Ves Okna, stejně jako další vsi v okolí, byla mimo dosah vodních toků, a tak takřka každé stavení bylo vybaveno vlastní studnou. Mimo to ještě vznikaly malé rybníčky (hloubené nádrže), kde se hromadila dešťová voda pro náhlou potřebu (požár, napájení dobytka). Okolní lesy byly z větší části panským majetkem knížete Rohana se sídlem na Sychrově u Turnova. 10. 11. 1778 do vsi přicválal císař Josef II. se svým doprovodem od Kracmanovského šenku přes Proseč na Hlavice. Jeden z obyvatel Oken (prý jakýsi Eichler) mu měl ukázat cestu, za což jako odměnu od císaře obdržel dukát. 1889 ve vsi zrízena škola. Do té doby musely děti navštěvovat školu v Jablonci. V zimě, kdy cesta do školy byla jistě svízelná, vyučovalo se v Oknech střídavě v jednotlivých usedlostech. 1899 byl v Oknech zřízen vlastní hřbitov. Před 1. světovou válkou byly v Oknech a Poustce varny smůly. (Poustka nebo také Dolní Okna, je místo vzdálené od Oken asi 2 km na západ a je obklopeno lesem. V močálovitém lučním údolí u Poustky má svůj pramen Hvězdovský potok, ten napájí Ploužnický rybník.) Po 1. světové válce byla u silnice do Mimoně ještě poslední provozovna, kde se pálením vyrábělo dřevěné uhlí. Počátkem 20. století bylo v Oknech 87 domů s 331 obyvateli. Farní úřad byl v Jablonci, četnická stanice, pošta, telegraf v Olšině. Železniční stanice byla v Mimoni vzdálené 11,75 km.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


mapa

stránky Oken

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]