čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Olšina - Wolschen - 1400

Vesnice nemá žádnou tekoucí vodu ani studně. V roce 1893 zřízen pramenný vodovod, který napájel i místní dva rybníky. Před tímto datem se voda donášela a donášela z obce Křída. Do r. 1873 chodily děti do školy v Jablonci, v zimě však měly vyučování v selské místnosti v domě čp. 39. Vyučování zde tehdy zajišťoval pomocný učitel. 1889 bylo v místě započato se stavbou jednotřídní školy s bytem pro učitele, která byla slavnostně otevřena v r. 1890. Před školou stály dvě kulové akácie, které byly vypěstovány na počest šedesátiletého jubilea vlády jeho excelence císaře Františka Josefa I. V roce 1900 měla Olšina 46 domů a 214 obyvatel. Rolnictví a chov dobytka bylo hlavním zdrojem příjmů prostředků na obživu obyvatel. V místě byly tři hostince, dva obchody a několik obchodníků a řemeslníků. 10. 10. 1902 zajištěno telefonní spojení do Kuřívod 1908 byla postavena parní mlékárna, když rolnící z okolních vsí vytvořili Mlékárenské družstvo (Křída, Olšina, Kostřice, Proseč, Těšnov, Dolánky, Palohlavy, České Noviny, Jablonec, Chlum, Prosíčka, Kracmanov, Okna a Židlov). Mimo to, byla v Olšině cihelna a parní pila. Pila zajišťovala až do přivedení vysokého napětí v roce 1922, elektrickým proudem obec. 1. 1. 1909 byla v Olšině zřízena četnická stanice, které byl přidělen široký obvod: obce Olšina, Palohlavy, Zábrdí, Těšnov, Dolánky, Prosíčka, Okna, Dehtáry, Cetenov, Křída, Kostřice, Proseč (u Mimoně), Jablonec (u Mimoně), Chlum, Okna, Kracmanov a Poustka jakožto i přidělené samoty Zourův mlýn, Pytlíkovský mlýn a Nový mlýn.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


? mapa ?

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]