čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Palohlavy - Halbehaupt

Palohlavy leží 3 km jižně od Svébořic. Místní název Palohlavy je odvozen od původního Huoba = Hube (německy výtěžek, zisk z vyklučení krajiny), Halbe Hube = polovina zisku = vzniklo Halbehaupt, což přeloženo do češtiny znamená polovina hlavy (čela) čili česky Polohlavy. To se patrně zkomolilo na Palohlavy. Pro český původ názvu obce existuje jiný pramen. Palohlavy jsou prý odvozeny od nepodařeného stětí hlavy, kdy kat uťal odsouzenci pouze polovinu hlavy. V oblasti, kde se střetávaly český a německý element je těžko rozhodnout na pouhém základě zápisů zda byl původně německý název počeštěn či zda tomu bylo naopak. Palohlavy měly vlastní kapli, ve které se konaly slavnostní mše. Byla zasvěcena sv. Prokopovi. Kostelní slavnost se konala 2. neděli v červenci a byla pro obec význačnou událostí. Jako pamětihodnost v Palohlavech je možno uvést Kříž smíření u okresní silnice. Měl pouze jeden příčný trám a byl lidově pojmenován jako Schnitterkopf (Uřezaná hlava) či také Pferdekopf (Koňská hlava). Dle pověsti mělo na tomto místě stát v kruhu 12 pomníků a mělo to být údajně popraviště. Vypráví se také, že při jedné popravě si kat s popravčím mečem počínal tak nešikovně, že uťal odsouzenci pouze půlku hlavy a druhá zůstala na krku. (viz. výše) V roce 1887 měly Palohlavy ještě 399 obyvatel. Toto číslo v důsledku útěků ze země kleslo až na 275 obyvatel. Při sčítání lidu 31. 12. 1910 bylo uvedeno 61 domů, z nichž bylo 59 trvale obýváno. V roce 1921 zde bylo 59 domů, 263 obyvatel z toho 30 Čechů a 233 Němců. Farou náleželi do Svébořic, zdravotním obvodem ke Kuřímvodům, četnická stanice a pošta s telegrafem byly v obci Olšina (4,5 km). Pokud chtěli obyvatelé Palohlav cestovat vlakem museli šlapat 11,5 km do Mimoně. Podle sčítání lidu ze 17. 5. 1939 měla obec 218 obyvatel v 59 domech. V obci se nacházely dva hostince 2 obchody.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]