čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Ploužnice - Plauschnitz

Prní zmínka o vsi pochází z roku 1369. Je uváděna jako přináležející místo k hradu Stohánek. Roku 1432 a 1516 se uvádí obec v souvislosti s panstvím Děvín. Název Ploužnice ukazuje na český původ - "plužina = neoratelné pole". V roce 1921 při sčítání lidu bylo zapsáno 82 domů a 425 obyvatel. Z toho 25 Čechů, 391 Němců a 7 obyvatel bylo nezjišťované národnosti. Farní úřad, četnická stanice, pošta, telegraf byly nejblíže v Mimoni (4,7 km).
mapa

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]