čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Proseč - Proschwitz - 1545

Název obce Proseč (u Mimoně - nezaměňovat s Prosečí u Českého Dubu) pravděpodobně pochází z českého slova proseč, tedy prosekat, pokácet. V názvu obce je patrně zachycen její vznik, kdy na lesní mýtině vznikala a postupně se zvětšovala osídlená a obdělávaná plocha. V době husitských válek a za velké třicetileté války byla Proseč pravděpodobně vypálena, ale vždy znovu obnovena. Při kopání základů u domu čp. 2 (bývalý hostinec) bylo v roce 1845 nalezeno zuhelnatělé zařízení a nářadí. V údobí války o Bavorské dědictví (1778 - 1779) projel 10. 11. 1778 císař Josef II. po cestě z Kracmanova do Hlavic přes Proseč, protože ho v Oknech navedl okenský občan, jistý Eichler. Proseč až do roku 1786 patřila farností k Hlavicím, po tomto roce k faře Jablonec u Mimoně. V obci byla vlastní kaple. Mše zde sloužily pouze o významných dnech. Do roku 1887 byla škola v Jablonci. 1889 byla postavena jednotřídní škola s bytem pro učitele. 1908 navštěvovalo školu 50 dětí, po 1. světové válce klesl počet na polovinu, a tak byla škola uzavřena. Děti opět navštěvovaly školu v Jablonci. V německé škole byla zřízena v jedné třídě menšinová "česká škola". Poseč stejně jako další vsi v této oblasti je chudá na vodu. Již v r. 1894 zde byl budován vlastní vodovod. Čerpací stanici poháněly vody Zábrdky. Obyvatelé se zabývali pěstováním zeleniny a chovem dobytka. Ve vsi byla hospoda, krám, švec, tesař a řezník. Dalšími řemesly bylo ruční tkalcovství, vyplétávání sedaček židlí pro Fischlovou továrnu v Mimoni, navlékání perel pro sklářský průmysl v Jablonci nad Nisou a v létě pak sběr borůvek a hub v okolních bohatých lesích. Při sčítání lidu roku 1921 bylo v Proseči 50 domů, 211 obyvatel, z nich 38 Čechů a 173 Němců. Fara byla nejblíže v Jablonci. Četnická stanice, pošta telegraf v Olšině (1,5 km). Mimoň, kde byla železniční stanice byla vzdálena 15,75 km. Lékařskou péčí spadali obyvatelé obce Proseč do Kuřívod Obec zanikla při vzniku vojenského prostoru.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


mapa

[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]