čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Svébořice - Schwabitz

Ve 4. století našeho letopočtu se na území obce rozkládá markomanské hradiště. Později(1325) zde vyrostla farní ves Svébořice s nedochovaným kostelem zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl poutním místem. Spolu s dodnes dochovalým Božím hrobem v Mimoni vděčí za svůj sznik na sklonku 17. století Janu Ignáci Putzovi z Amsterdamu, majiteli mimoňského panství. Z Mimoně vedla do Svébořic také cesta lemovaná patnácti výklenkovými kaplemi s vyobrazením růžencových tajemství. Jádrem svébořického kostela byla loretánská kaple (tzv. Svatá chýše), která zde však oproti běžným zvyklostem nestála samostatně, ale tvořila presbytář, k němuž se přimykala chrámová loď, nahrazená roku 1864 novostavbou. Kostel zanikl spolu se vsí. Jedinou zachráněnou památkou je kdysi hojně uctívaná socha Panny Marie Loretánské z hlavního oltáře. Ta našla svůj nový domov v děkanském kostele v Mimoni. Ve středověku se v okolí dobývala železná ruda. Podle jedné zprávy z roku 1768 se nacházel jeden důl u Svébořic v blízkosti Stohánku. Tato železná ruda se zpracovávala v tavicí peci v Hamru. Roku 1790 byla železárna opuštěna. Na polích na severní straně obce se nacházely zkameněliny mořských mlžů. Roku 1902 ve Svébořicích zřízena poštovní stanice, která byla roku 1932 rozšířena. Dvakrát denně byla doručována pošta. Roku 1922 zavedeno elektické osvětlení. Roku 1927 vesnický rybník přestavěn na koupaliště s provozem lodiček. Otevřen byl v červnu 1927 Zkrášlovacím spolkem obce. Roku 1928 zavedena soukromá autobusová linka do Mimoně a v létě také do Hamru (lázeňská linka). 9. 12. 1931 Svébořice připojeny k telefonní síti. Roku 1921 mají Svébořice 141 domů a 615 obyvatel, z toho 31 Čechů a 577 Němců. Dalších 6 obyvatel bylo nezjištěné národnosti. V místě byl farní úřad. Četnická stanice byla ve Stráži pod Ralskem. Zdravotní obvod, pošta, telegraf byli v Mimoni (7,5 km). Stejně tak železniční stanice (8,35 km). Po září 1938 byli vysídleni čeští obyvatelé, stejně jako z ostatních obcí spadající do tehdejších Sudet, postoupených Německu. Po roce 1945 se karta obrátila a dochází k odsunu Němců. Roku 1946 se vznikem Vojenského újezdu Ralsko obec Svébořice zaniká.

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]