čeština
Deutsch
English
Ralsko - Roll
Židlov - Schiedel

Dvoukilometrová ves byla dělena na Horní a Dolní. Ves byla založena mnichy z kláštera v Hradišti jako "mýtná lesní ves" (Waldhuferdorf). Stejně jako další vsi vzniklé při německé kolonizaci podporované českou korunou byly založeny v rozsáhlých lesích na královském zboží. Proto se také můžeme někdy setkat s názvem "Královská vesnice". V 15. a 16. století náležela obec k panství majitelů Mnichova Hradiště. Od roku 1750 do roku 1848 náležela pod soudní úřad Bělá pod Bezdězem, po revolučním roce 1848 přešla pod soudní obvod v Mimoni. Bohužel blížící se obrovské válečné střetnutí zanechalo své stopy i malém Židlově. Citujeme z rukopisu místního rodáka pana Kohlera: "V době tzv. sudetské krize (1938) neposlechli mnozí své vojenské povinnosti, když odmítli povolávací rozkaz a jak tzv. zelené gardy se skrývali v okolních lesích, kde je jejich ženy ze Židlova nejpotřebnějším zajištovaly." Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v Židlově zjištěno 79 domů v nichž žilo 375 obyvatel. Poměr národností byl ve prospěch Němců (374:1). Farní úřad, četnická stanice, pošta, telegraf i doktor byli v Kuřívodech (4km). Železniční stanice byla v Mimoni (12,5 km).

zdroj:
Petr Matoušek
Bývalý vojenský prostor Ralsko, Obce živé i zaniklé


[All rights reserved. © Ralsko-Roll 2005 Designed by Tomáš Drahokoupil]